Reklam

İstifa eden işçiye tazminat yok

İş Mahkemesi’ne müracaat ederek iş akdine haklı bir neden olmadan son verildiğini  iddia eden işçi, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti

İstifa eden işçiye tazminat yok
09 Temmuz 2019 - 12:55

İş Mahkemesi'ne müracaat ederek iş akdine haklı bir neden olmadan son verildiğini  iddia eden işçi, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren iş akdinin davacı tarafından tek taraflı sonlandırıldığını bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmadığını, ödenmeyen bir alacağının da bulunmadığını iddia etti. Davacının çalışma süresinin bir yılın altında olması sebebi ile kıdem tazminatına hak kazanamayacağı karar veren İş Mahkemesi; davacının iş akdinin tazminat gerektirmeyecek şekilde son bulduğunu ispatla yükümlü olan işverenin bu hususu ispatlayamaması nedeniyle ihbar tazminatının hüküm altına alınması gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı temyiz eden işveren kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesine taşıdı. Yargıtay Hukuk Dairesinin itiraz nedeniyle verdiği kararda; "İş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Dava dosyası değerlendirildiğinde davacının işi kendisinin bıraktığı anlaşıldığından; Mahkemece ihbar tazminatının reddi yerine yanılgılı değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."

YORUMLAR

  • 0 Yorum