Karaman SGK İl Müdürlüğünden yapılandırma çağrısı

SGK Tekirdağ İl Müdürü Serdar Fındık, yapılandırmadan faydalanacak olan vatandaşlara avantaj ve fırsatlardan yararlanma çağrısında bulundu.

Karaman SGK İl Müdürlüğünden yapılandırma çağrısı
29 Temmuz 2021 - 14:22

Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman İl Müdürü Serdar Fındak, ‘Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak  alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son  başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri, 5510/ Ek 5, Ek 6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primlerin’ yapılandırma kapsamında olduğunu söyledi.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman İl Müdürü Serdar Fındak, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı konusunda da bilgi vererek “5510/4-a kapsamında sigortalı çalıştıran  işverenlerce; Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılacak” dedi.
 

YAPILANDIRMA İLE SAĞLANAN AVANTAJLAR

Yapılandırma kapsamındaki alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncelleneceğini belirten Alan, sağlanan diğer avantajları da şöyle sıraladı: “Peşin ödemelerde; prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’unun en son 1.11.2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.11.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, yüzde 90 Yİ-ÜFE silinecek. 2 Taksitle Ödemelerde; ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin en son 31.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, yüzde 50 Yİ-ÜFE silinecek. 60-g sigortalılarının 30.04.2021  ve öncesine ait  GSS prim borçlarının ana parasını 31.12.2021 tarihine kadar ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecek olup, gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek"

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum