Reklam

SİGORTALI ÇALIŞMAK ENGEL DEĞİLDİR

Karamansondakka

SİGORTALI ÇALIŞMAK ENGEL DEĞİLDİR
16 Eylül 2019 - 15:43

Karamansondakka.com haber sitemizi ziyaret ederek bilgiler veren Karaman SGK Müdürü Serdar Fındık sigortalı çalışırsam sosyal yardımlarım kesilir endişesinin yersiz olduğunu vurgulayarak sigortalı çalışıldığında kesilmeyecek sosyal yardımların da olduğunu söyledi.

Serdar Fındık; "Evde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise sigortalı çalışmaya devam ederek mesela gıda yardımı, aşevi yardımı, yakacak, Eğitim ve Giyim Yardımları gibi hatta "Özel Amaçlı ve Diğer Aile Yardımları, Kronik Hastalara Elektrik Tüketimi Yardımı ve Doğum Yardımı alabilirsiniz" dedi. "Bilindiği üzere kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almaktadır." diyen Serdar Fındık "Kurumumuz tarafından kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimin yanı sıra aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler yapılmaktadır.

Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi amacıyla Kurumumuz tarafından yerel medya unsurları kullanılarak sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve sosyal yardım alan kesime yönelik kayıtlı çalışmaya yönlendirici bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir." dedi.

İşçiler Açısından Sigortasız Çalışma

• İş kazası, meslek hastalığı veya analık durumlarında hak ve yardımlardan faydalanamamasına,

• Sağlık yardımlarından faydalanamamasına,

• Uzun vadede emekli olamamasına ve ölüm halinde eş ve çocuklara aylık bağlanamamasına,

• İşsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı gibi haklardan faydalanamamasına, sebep olur.

Devlet Açısından Sigortasız Çalışma:

• Her şeyden önce prim kaybına, • Sosyal güvenlik açıklarını artırmasına,

• Gelecek nesillerin sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan yükleri taşımak zorunda kalmalarına ve sistemden yeterli düzeyde faydalanamamalarına,

• Gelir dağılımında adaletsizliklere, sebep olur. Kayıt dışı istihdam; Çalışanların SGK' ya hiç bildirilmemesi veya çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesidir. İşyerlerinde kayıt dışı istihdam tespiti halinde;

• Yüksek idari para cezaları ile karşılaşılır.

• İş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğar.

• Teşvik, hibe ve kredilerden yararlanılmaz. Yapılan tespitlerde;

• Bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda 2 asgari ücret,

• Bu süre 1 ay ise 4 asgari ücret,

• 6 ay ise 14 asgari ücret,

• 1 yıl ise 26 asgari ücret, tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir.

"SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN; HEM KAZANIR HEM DE ÜLKESİNE KAZANDIRIR"

Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir. Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödenecek primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler işverenlerden talep edilir. Sigortasız işçi çalıştırılmaması, primleri düzenli ödenmesi ve gerekli belgeleri SGK'ya yasal süresi içerisinde verilmesi durumunda sigorta prim teşviklerinden yararlanılarak çok daha büyük maliyet avantajı sağlanacaktır.

"SOSYAL YARDIM BUGÜNÜ, SİGORTALI ÇALIŞMAK BUGÜNÜ VE GELECEĞİ KORUR!"

Hane içinde kişi başına düşen gelir aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az ise (2019 Ocak-Aralık dönemi için 609,67-TL) sigortalı çalışmaya devam edilerek de aşağıdaki yardımlardan faydalanılır.

• Gıda Yardımı

• Aşevi Yardımı

• Yakacak Yardımı

• Eğitim ve Giyim Yardımları

• Özel Amaçlı ve Diğer Aile Yardımları

• Kronik Hastalara Elektrik Tüketimi Yardımı

• Çoklu Doğum Yardımı Hane içinde kişi başına düşen gelir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden (2019 Ocak-Aralık dönemi için 1.219,34-TL) az ise sigortalı çalışmaya devam edilerek de kronik hastalara yönelik yardımlardan (Tüberküloz ve SSPE) faydalanılır. Ailenizden dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyorsanız ve İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katıldıysanız, İŞKUR'un ödediği primle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarını çeşitli kurs, program ve işe yönlendirmektedir. Yardım alırken İŞKUR'un yönlendirdiği işi, katılımcısı olmaya hak kazandığınız kursu ya da programı haklı bir neden olmaksızın 3 defa reddederseniz;

• Eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımınız,

• Muhtaç asker ailelerine yönelik yardımınız,

• Muhtaç asker çocuklarına yönelik yardımınız,

• Öksüz yetim çocuklara yönelik yardımınız kesilir.

" NEDEN SİGORTALI OLMALIYIZ"

• Çalışırken iş kazası geçirebilirim!

• Meslek hastalığına yakalanabilirim!

• İş yapamaz hale gelebilirim!

• Yaşlanıp çalışamaz hale gelebilirim!

• Dolasıyla beklenmedik harcamalar yapmak zorunda kalabiliriz....

Sosyal güvenlik sistemi tüm bu risklere karşı sigortalı çalışan kişileri güvence altına alır. Sosyal güvenlik bir dayanışmadır ve bu sayede iş kazası geçirenlere meslek hastalığına yakalananlara gelir bağlanır, hastalanan kişilere geçici ödenek verilir, yaşlananlara emekli aylığı bağlanır, sigortalının geride kalan aile bireylerine ölüm aylığı bağlanır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum